O projekte

Vydanie pamätných medailí s motívami piatich náboženstiev je celosvetovo unikátny projekt svojho druhu, prvýkrát spracovaný v ucelenom súbore, vyrazený v drahých kovoch.

Projekt autorsky spracovala akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová, ktorá je od roku 2007 držiteľkou Radu Ľudovíta Štúra.

Pamätné medaily Svetové náboženstvá tvoria mozaiky dôvtipne a esteticky komponovaných motívov, kde sa skúsenej a mimoriadne zručnej autorke na malej ploche podarilo vyčariť známe i nečakané nové symboly a charakteristické prvky jednotlivých náboženstiev včítane autentických nápisov v príslušných písmach a jazykoch.

Medaily sú vyrazené v dvoch prevedeniach a to zo zlata a striebra v limitovaných množstvách.

Produkty Mincovne Kremnica, v ktorej sa pamätné medaily vyrábajú, patria už sedem storočí z hľadiska viacerých kritérií medzi špičku vo svete.

Jedinečná zberateľská edícia medailí ponúka výnimočné
spracovanie svetových náboženstiev akademickou
sochárkou Ľudmilou Cvengrošovou.

Záštitu nad unikátnou
zberateľskou edíciou medailí prevzal

Dr. h. c., Ing. Ján Figeľ, PhD.

osobitný vyslanec EÚ
pre náboženské slobody vo svete

Ján Figeľ a pápež František

pri príležitosti návštevy Ríma
dňa 11. 5. 2016.

Ján Figeľ a Dalajláma

pri príležitosti návštevy Bruselu
dňa  8. 9 2016.

S predsedom COMECE Kardinálom Reinhardom Marxom vo Vatikáne počas Konferencie o budúcnosti Európy.

dňa 16. 11. 2017

www.janfigel.euPrejdite k objednávke

Objednávka